28 września 2023

Kampus Uniwersytetu w Białymstoku

AULA 2003 W BUDYNKU WYDZIAŁU BIOLOGII, UL. KONSTANTEGO CIOŁKOWSKIEGO 1J, 15-245 BIAŁYSTOK

Wstęp wolny

Start od godziny 9:00

"

Podniesienie kompetencji kadry edukacji włączającej

Projekt, którego partnerem wiodącym jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, we współpracy z Towarzystwem AMICUS w Białymstoku, koncentruje się na podnoszeniu kompetencji kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego. Celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), nauczycieli, kierownictwa placówek oświatowych, pracowników administracji samorządowej oraz przedstawicieli kuratoriów oświaty w zakresie edukacji włączającej.

Agenda

8:30 – 9:00 – Rejestracja

9:00 – Oficjalne powitanie

9:20 – 9:40“Historyczne podłoże edukacji włączającej. Od idei do praktyki”
Urszula Wróblewska

9:40 – 10:00“Racjonalne rozwiązania dla edukacji niepełnosprawnych w projektowaniu uniwersalnym. Korzyści i błędne ścieżki”
Rafał Kuczyński

10:00 – 10:20“Projektowanie uniwersalne jako strategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”
Urszula Abłażewicz-Górnicka, Emilia Kramkowska

10:20 – 10:40 – Przerwa kawowa

10:40- 11:00“Projektowanie uniwersalne – perspektywa w edukacji włączającej”
 Maciej Motyka

11:00- 11:20“Projektowanie uniwersalne w edukacji i na co dzień”
Marcin Kolemba

11:20- 11:40“Projektowanie uniwersalne w edukacji włączającej – z doświadczenia dyrektora szkoły ogólnodostępnej”
Monika Mariola Kondracka

11:40 – 12:00 – Q&A

12:00 – Lunch i Networking

partronat honorowy

partnerzy